Sources of Passive Income in the Philippines

by - Saturday, October 01, 2016

Mga Halimbawa
ng Passive Income
1. Pamumuhunan
Ang pamumuhunan sa iba’t-ibang investment instruments tulad mutual fund, stocks, treasury bonds at iba pa ay magandang passive income. Kumikita ito ng higit sa kikitain ng ating ipon sa savings account. Kailangan lang na masusing pag-aaralan ang kalakaran sa ganitong pamumuhunan.
2. Royalties
Kita mula sa mga nasulat na libro at ipa bang intelektwal na pagmamay-ari. Bagamat nangangailangan ito malaking pagpupursige sa simula ay isa itong passive income pagkatapos hanggat may bumibili at gumagamit nito.
3. Vending Business
Uso ito sa kasalukuyan mula sa tissue, kendi, kape, tubig atbp. Bagamat nangangailangan ito medyo malaki-laking kapital para sa mga kagamitan ay magaan na ang susunod na operasyon at maganda ang kita.
4. Real Estate
Isa sa pinakamadaling pagkita ay sa pamamagitan ng pagpupundar ng mga real estate properties tulad ng mga apartments. Matapos mo itong maitayo bukod sa pana-panahong repair ay mangongolekta ka na lamang ng upa buwan-buwan.
5. Blogs, website at iba pang online writing
Ang internet ay isang napakagandang source ng passive income. Kailangan lang pag-aralan ang iba’t –ibang oportunidad na mayroon rito at ang mga teknonolohikal kasanayan na kakailanganin.

You May Also Like

0 comments

Thanks for commenting! Follow me and I will follow back